Disclaimer

Deze site bevat slechts voorbeelden, ontstaan naar eigen verwachtingen en ideen. Het handelen met deze gegevens is voor eigen risico.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik en/of toegankelijkheid van deze site.

U bent zelf verantwoordelijk voor het wel of niet opvolgen van de informatie in deze site of deze nou tot winst of verlies zullen resulteren.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garanties voor de toekomst.

Zet- en typefouten voorbehouden.

Door het bezoeken van deze site aanvaardt u de disclaimer.